NACTO’ya Bağlı Küresel Kentleri Tasarlama Girişimi Küresel Sokak Tasarım Rehberi’nin Türkçe Çevirisini Tanıttı

NACTO-GDCI releases Turkish translation of Global Street Design Guide.