search menu flickr linkedin twitter phone angle-left angle-right angle-up angle-down file-pdf link-ext doc-inv sitemap location map calendar credit-card clock facebook-squared minus plus cancel ok instagramm download inkwell

Global Designing Cities Initiative, Çocuklar Için Sokaklar Tasarlamak Rehberinin Türkçe Çevirisini Yayinliyori

Beğeni toplayan, çocuklar ve bakım verenlerine odaklanan şehir tasarım rehberi artık dünya çapında şehirler üzerine çalışmalar yapan milyonlarca kişinin erişimine açık.

(English press release here)

 

İlk yayın tarihi I 23 Nisan 2022 
İletişim: Annah MacKenzie | [email protected]  
Basın kitine: buradan ulaşabilirsiniz

 

New York, NY (23 Nisan 2022) — Global Designing Cities Initiative (GDCI – Küresel Kentleri Tasarlama Girişimi) bugün, şehir sokaklarının tasarlanmasında yeni bir küresel standart belirlemiş olan, GDCI’nın Global Street Design Guide‘a (GSDG – Küresel Sokak Tasarımı Rehberi) ek olarak Çocuklar İçin Sokaklar Tasarlamak rehberinin Türkçe çevirisini yayınladı. Çocuklar İçin Sokaklar Tasarlamak, “önce insan” yaklaşımıyla, bebekler, çocuklar ve bakım verenlerin yayalar, bisikletliler ve toplu taşıma kullanıcıları olarak dünyanın her yerinde şehirlerde oluşan belirli ihtiyaçlarına odaklanıyor.

Dünya üzeride birçok sokağın çocuklar düşünülerek tasarlanmaması, şehirlerimizin çocuklar için güvensiz bir ortama dönüşmesine neden olmaktadır. Bunun bir sonucu olarak trafik çarpışmaları her yıl 1,35 milyon can alırken ve 5-29 yaş arası genç insanların birincil ölüm nedeni de trafik çarpışmalarıdır. Trafik sıkışıklığı ve araç tasarımları da ayrıca yüksek seviyede hava kirliliğine sebep olmakta ve bu nedenle her yıl beş yaş altı 127.000 çocuğun ölümüne neden olmaktadır. Bütün bunlara rağmen bu ölümlerin birçoğu önlenebilir ve bu rakamlar çocuk dostu sokak tasarımlarıyla önemli derecede düşürülebilir.

Kötü sokak tasarımı, aynı zamanda, çocukların fiziksel ve ruh sağlığı için de olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Gürültülü ve sokakları kullananlar için erişilebilir olmayan sokaklar fiziksel aktivitelerin yapılmasına engel teşkil ederken, çocukların bağımsız hareket etmesi ve egzersiz yapıp oyun oynamasına da engel olmaktadır.

Detaylı şemalar ve zengin grafikler sunan Çocuklar İçin Sokaklar Tasarlamak, Bogota’dan Moskova’ya kadar kullanılan küresel en iyi uygulamaları, stratejileri, programları ve politikaları içermektedir. Rehber, ticari sokaklar ve kavşaklar da dâhil olmak üzere okullar ve mahalle sokakları gibi anahtar yerlerde sokakların yeniden tasarlanmasına özellikle odaklanmaktadır. “Değişim Nasıl Gerçekleşir” özel bölümüyle rehber, sokakların yeniden tasarım planlarının nasıl uygulanacağını ve kapsamın nasıl genişletileceğini göstermektedir. Sokakların nasıl tasarlandığı ve kullanıldığını önemli ölçüde dönüştürebilecek olan ve genellikle çok önemsenmeyen bu yaklaşım çocukların planlama sürecine nasıl dâhil olacağı konusunda taktikler de sunmaktadır.

“Çocuk nüfusuyla Avrupa’nın en büyük kenti İstanbul’un çocuklarına eşit imkanların sağlanması için çalışıyoruz,” diye konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Eşit imkanlara erişim için sokakların çocuklara ve bakım verenlerine öncelik vererek dönüşmesi çok önemli. Bu dönüşümde mühendisinden mimarına, kamudan talep oluşturacak sade vatandaşa kadar farklı kesimlere hitap eden bu rehberi çok kıymetli buluyorum.”

GDCI Direktörü Skye Duncan şunları ifade etti, “Güvenilir hareket seçenekleri ve güvenli ve sağlıklı sokaklara erişim bir insan hakkıdır ve Çocuklar İçin Sokaklar Tasarlamak bu hayati önem taşıyan kamu alanlarına eşitlikçi erişimin garanti altına alınması için uygulanabilir stratejiler sunmaktadır. Bu ödüllü yayının tercümesi ile, dünyanın her yanından milyonlarca insan bu bilgilere kendi anadillerinde erişebilecek ve daha fazla çocuğun kendi sokaklarında hayatta kalmasına ve gelişmesine yardımcı olacak.”

GDCI Direktörü ve Bloomberg Associates Müdürü Janette Sadik-Khan “Çocuklar için işlevsel bir sokak tasarlarsanız herkes için işlevsel bir sokak tasarlamış olursunuz.” dedi. “Çocuklar İçin Sokaklar Tasarlamak, şehirlerin tasarım ile her yerde insanların yaşam kalitesini arttırmak için nasıl yol gösterebileceğini gözler önüne sermektedir.”

GDCI tarafından geliştirilen Streets for Kids (Çocuklar için Sokaklar) programı Bloomberg Philanthropies, Bernard Van Leer Vakfı, FIA Vakfı ve Fondation Botnar tarafından cömertçe desteklenmektedir. Bu rehberin Türkçe çevirisi mimarlık ofisi Superpool tarafından yapılmıştır. Designing Streets for Kids GlobalDesigningCities.org web sitesinde görüntülenebilir ve ücretsiz olarak indirilebilir.

Download the Guide

 

###

Global Designing Cities Initiative (GDCI-Küresel Kentleri Tasarlama Girişimi) Hakkında

2014 yılında başlatılan Global Designing Cities Initiative’in amacı dünyanın her yerindeki şehirleri dönüştürmek ve liderlere, uygulayıcılara ve toplumlara “önce insan” diyen sokaklar tasarlarsak nelerin mümkün olacağını gözlerinde canlandırmaları için ilham kaynağı olmaktır. GDCI’ın çalışmaları, Global Street Design Guide (Küresel Sokak Tasarımı Rehberi) ile gözlemlenen stratejiler ve uluslararası en iyi uygulamalar ışığında yürütülmektedir. Daha fazla bilgi için globaldesigningcities.org web sitesini ziyaret edebilir veya bizi Twitter’da (@globalstreets ) takip edebilirsiniz.

Share this: