Press Releases April 21, 2022

BASIN BÜLTENİ: Global Designing Cities Initiative, Çocuklar Için Sokaklar Tasarlamak Rehberinin Türkçe Çevirisini Yayinliyori

Beğeni toplayan, çocuklar ve bakım verenlerine odaklanan şehir tasarım rehberi artık dünya çapında şehirler üzerine çalışmalar yapan milyonlarca kişinin erişimine açık.

İlk yayın tarihi I 23 Nisan 2022 
İletişim: Annah MacKenzie | annah@gdci.global  
Basın kitine: buradan ulaşabilirsiniz

New York, NY (23 Nisan 2022) — Global Designing Cities Initiative (GDCI – Küresel Kentleri Tasarlama Girişimi) bugün, şehir sokaklarının tasarlanmasında yeni bir küresel standart belirlemiş olan, GDCI’nın Global Street Design Guide‘a (GSDG – Küresel Sokak Tasarımı Rehberi) ek olarak Çocuklar İçin Sokaklar Tasarlamak rehberinin Türkçe çevirisini yayınladı. Çocuklar İçin Sokaklar Tasarlamak, “önce insan” yaklaşımıyla, bebekler, çocuklar ve bakım verenlerin yayalar, bisikletliler ve toplu taşıma kullanıcıları olarak dünyanın her yerinde şehirlerde oluşan belirli ihtiyaçlarına odaklanıyor.

Dünya üzeride birçok sokağın çocuklar düşünülerek tasarlanmaması, şehirlerimizin çocuklar için güvensiz bir ortama dönüşmesine neden olmaktadır. Bunun bir sonucu olarak trafik çarpışmaları her yıl 1,35 milyon can alırken ve 5-29 yaş arası genç insanların birincil ölüm nedeni de trafik çarpışmalarıdır. Trafik sıkışıklığı ve araç tasarımları da ayrıca yüksek seviyede hava kirliliğine sebep olmakta ve bu nedenle her yıl beş yaş altı 127.000 çocuğun ölümüne neden olmaktadır. Bütün bunlara rağmen bu ölümlerin birçoğu önlenebilir ve bu rakamlar çocuk dostu sokak tasarımlarıyla önemli derecede düşürülebilir.

Kötü sokak tasarımı, aynı zamanda, çocukların fiziksel ve ruh sağlığı için de olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Gürültülü ve sokakları kullananlar için erişilebilir olmayan sokaklar fiziksel aktivitelerin yapılmasına engel teşkil ederken, çocukların bağımsız hareket etmesi ve egzersiz yapıp oyun oynamasına da engel olmaktadır.

Detaylı şemalar ve zengin grafikler sunan Çocuklar İçin Sokaklar Tasarlamak, Bogota’dan Moskova’ya kadar kullanılan küresel en iyi uygulamaları, stratejileri, programları ve politikaları içermektedir. Rehber, ticari sokaklar ve kavşaklar da dâhil olmak üzere okullar ve mahalle sokakları gibi anahtar yerlerde sokakların yeniden tasarlanmasına özellikle odaklanmaktadır. “Değişim Nasıl Gerçekleşir” özel bölümüyle rehber, sokakların yeniden tasarım planlarının nasıl uygulanacağını ve kapsamın nasıl genişletileceğini göstermektedir. Sokakların nasıl tasarlandığı ve kullanıldığını önemli ölçüde dönüştürebilecek olan ve genellikle çok önemsenmeyen bu yaklaşım çocukların planlama sürecine nasıl dâhil olacağı konusunda taktikler de sunmaktadır.

“Çocuk nüfusuyla Avrupa’nın en büyük kenti İstanbul’un çocuklarına eşit imkanların sağlanması için çalışıyoruz,” diye konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Eşit imkanlara erişim için sokakların çocuklara ve bakım verenlerine öncelik vererek dönüşmesi çok önemli. Bu dönüşümde mühendisinden mimarına, kamudan talep oluşturacak sade vatandaşa kadar farklı kesimlere hitap eden bu rehberi çok kıymetli buluyorum.”

GDCI Direktörü Skye Duncan şunları ifade etti, “Güvenilir hareket seçenekleri ve güvenli ve sağlıklı sokaklara erişim bir insan hakkıdır ve Çocuklar İçin Sokaklar Tasarlamak bu hayati önem taşıyan kamu alanlarına eşitlikçi erişimin garanti altına alınması için uygulanabilir stratejiler sunmaktadır. Bu ödüllü yayının tercümesi ile, dünyanın her yanından milyonlarca insan bu bilgilere kendi anadillerinde erişebilecek ve daha fazla çocuğun kendi sokaklarında hayatta kalmasına ve gelişmesine yardımcı olacak.”

GDCI Direktörü ve Bloomberg Associates Müdürü Janette Sadik-Khan “Çocuklar için işlevsel bir sokak tasarlarsanız herkes için işlevsel bir sokak tasarlamış olursunuz.” dedi. “Çocuklar İçin Sokaklar Tasarlamak, şehirlerin tasarım ile her yerde insanların yaşam kalitesini arttırmak için nasıl yol gösterebileceğini gözler önüne sermektedir.”

GDCI tarafından geliştirilen Streets for Kids (Çocuklar için Sokaklar) programı Bloomberg Philanthropies, Bernard Van Leer Vakfı, FIA Vakfı ve Fondation Botnar tarafından cömertçe desteklenmektedir. Bu rehberin Türkçe çevirisi mimarlık ofisi Superpool tarafından yapılmıştır. Designing Streets for Kids GlobalDesigningCities.org web sitesinde görüntülenebilir ve ücretsiz olarak indirilebilir.

###

Global Designing Cities Initiative (GDCI-Küresel Kentleri Tasarlama Girişimi) Hakkında

2014 yılında başlatılan Global Designing Cities Initiative’in amacı dünyanın her yerindeki şehirleri dönüştürmek ve liderlere, uygulayıcılara ve toplumlara “önce insan” diyen sokaklar tasarlarsak nelerin mümkün olacağını gözlerinde canlandırmaları için ilham kaynağı olmaktır. GDCI’ın çalışmaları, Global Street Design Guide (Küresel Sokak Tasarımı Rehberi) ile gözlemlenen stratejiler ve uluslararası en iyi uygulamalar ışığında yürütülmektedir. Daha fazla bilgi için globaldesigningcities.org web sitesini ziyaret edebilir veya bizi Twitter’da (@globalstreets ) takip edebilirsiniz.

For Immediate Release: April 23, 2022Contact: Annah MacKenzie | annah@gdci.global

The Global Designing Cities Initiative (GDCI) today released the Turkish translation of Designing Streets for Kids—a supplement to GDCI’s Global Street Design Guide (GSDG), which set a new global baseline for designing urban streets. Designing Streets for Kids builds upon the approach of putting people first, with a focus on the specific needs of babies, children, and caregivers as pedestrians, cyclists, and transit users in urban streets around the world.

Most streets were not built with children in mind, and current street conditions in many places are unwelcoming and unsafe for kids. Traffic crashes kill 1.35 million people every year and they are the leading cause of death for young people ages 5-29. Traffic congestion and vehicle designs can also contribute to dangerously high levels of air pollution, which is responsible for the death of 127,000 children under the age of five each year. Many of these fatalities are preventable, and these numbers can be dramatically reduced through kid-friendly street design.

Poor street design also has negative consequences for children’s physical and mental health. Streets that are noisy and/or hostile to pedestrians and transit users tend to discourage physical activity, which deprives children of independent mobility and opportunities to exercise and play.

Offering detailed diagrams and rich graphics, Designing Streets for Kids captures best practices, strategies, programs, and policies used globally by cities from Bogotá to Moscow. The guide pays special attention to street redesigns in key places, such as schools and neighborhood streets, as well as high-traffic areas including commercial streets and intersections. With a dedicated chapter on “How to Make Change Happen,” the guide also shows how to implement and scale-up street redesign plans, highlighting tactics to engage children throughout the planning process—an often-overlooked approach that can dramatically transform how streets are designed and used.

“Istanbul has the largest child population in Europe and we are working to provide equal opportunities for the children of our city,” said Ekrem İmamoğlu, Mayor of İstanbul Metropolitan Municipality. “Transforming streets through prioritizing the needs of children and caregivers is an important step for increasing access to equal opportunities. This guide will appeal to a diverse range of audiences, from engineers and engineers to the general public who will demand these kinds of transformations and for this I find it very valuable.”

“Reliable mobility options and access to safe, healthy streets is a human right, and Designing Streets for Kids provides actionable strategies for ensuring equitable access to these vital public spaces,” said Skye Duncan, Executive Director of GDCI. “With the translation of this award-winning publication, millions more people across the globe can access this information in their native language, helping to ensure that more kids survive and thrive on their local streets.”

“If you design a street that works for kids, you’ve designed a street that works for everyone,” said Janette Sadik-Khan, GDCI Chair and Principal with Bloomberg Associates. “Designing Streets for Kids shows how cities can lead by design to improve the quality of life for people everywhere.”

GDCI’s Streets for Kids program is generously supported by Bloomberg Philanthropies, the Bernard Van Leer Foundation, the FIA Foundation, and Fondation Botnar. The Turkish translation of this guide was made possible by Istanbul-based architecture practice, Superpool.

Designing Streets for Kids can be viewed and downloaded for free here.

 

###

About the Global Designing Cities Initiative (GDCI)

Launched in 2014, the Global Designing Cities Initiative’s mission is to transform streets around the world, inspiring leaders, practitioners, and communities to imagine what’s possible when we design streets that put people first. GDCI’s work is informed by the strategies and international best practices captured in the Global Street Design Guide. To learn more, visit globaldesigningcities.org or follow us on Twitter at @globalstreets.

More Updates

PRESS RELEASE: International leaders shine spotlight on Wellington’s street changes

March 18, 2024

PRESS RELEASE: International leaders shine spotlight on Wellington’s street changes

Global giants Janette Sadik-Khan (Transport Principal, Bloomberg Associates and Chair of Global Designing Cities Initiative),  and Salvador Rueda (Director of Urban Ecology Agency of Barcelona) arrived in New Zealand’s capital to back the sustainable street changes that are putting people at the heart of Wellington’s streets.

Clean Air Project Launched in Accra

February 14, 2024

Clean Air Project Launched in Accra

With the support of the Clean Air Fund, GDCI will help reduce harmful PM2.5 air pollution, focusing on one of the most at risk groups, children.